Đổi Thẻ Cào Tự Động
BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 19% 18.5% 19% 16% 16% 18.5% 19% 19% 20%
VIP 17% 16.5% 17% 14% 14% 16.5% 17% 17% 18%
API / WEB CON 16% 15.5% 16% 13% 13% 15.5% 16% 16% 17%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 15.5% 16.5% 16.5% 17%
VIP 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 16%
API / WEB CON 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 15%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 19% 19% 19% 17% 18% 18% 18% 17%
VIP 18% 18% 18% 17% 17% 17% 17% 17%
API / WEB CON 17% 17% 17% 16% 16% 16% 16% 16%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 18% 18% 17% 18% 18% 18% 18% 18%
VIP 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
API / WEB CON 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 13.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1%
VIP 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1%
API / WEB CON 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 19% 19% 24% 19% 19% 19% 24% 19% 19% 25% 21% 21%
VIP 18% 18% 20% 18% 18% 18% 20% 18% 18% 20% 20% 20%
API / WEB CON 17% 17% 18% 17% 17% 17% 18% 17% 17% 18% 19% 19%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành viên 20.5% 20.5% 18.5% 18.5% 18.5%
VIP 19.5% 19.5% 17.5% 17.5% 17.5%
API / WEB CON 18.5% 18.5% 16.5% 16.5% 16.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 16.1% 16.1%
VIP 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 15.1% 15.1%
API / WEB CON 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 14.1% 14.1%
MUA MÃ THẺ CÀO TỰ ĐỘNG CHIẾT KHẤU 5-10%

- Mua thẻ cào, Thẻ game full seri tự động 
- Thẻ sau khi mua báo "chờ xử lý" hoặc nạp lỗi, báo admin để được hoàn tiền
-
 Quý khách xem lịch sử mua thẻ : TẠI ĐÂY
- Kết nối API mua thẻ cào : TẠI ĐÂY